ПООЩРИТЕЛНА СТИПЕНДИЯ В ПРОЕКТ “1000 СТИПЕНДИИ”

Потребителка на ЦНСТ за деца без увреждания в гр.Карлово е носител на поощрителна стипендия за учебната 2014/2015 година в размер на 200/двеста/ лева в проект „1000 стипендии”.

Потребителката е ученичка в 11 клас, специалност ”Кетъринг”при ПГ „Ген.Владимир Заимов” гр.Сопот.

Всеки участник трябваше под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. Потребителката на ЦНСТ се включи с есе по литература. На първото класиране конкурса тя бе класирана, след това имаше следващ етап на конкурса-участие в индивидуално телефонно интервю, на което тя трябваше лично да разкаже за себе си и за идеите си. Зададени й бяха:

  • въпроси от общ характер, за да се разбере повече за нея и интересите й
  • въпроси от областта, с която кандидатства
  • защита на есето, с което кандидатства

С целевите средства, предвидени в поощрителната награда /200/ лева, потребителката се възползва по-най-добрия за нея начин от тази възможност. До края на 2015 година тя трябваше да направи своя избор как да използва своя електронен ваучер и избра електронен четец.

Пожелаваме й от сърце успех и много вълнуващи преживявания с книгите от електронния четец. Да запази постоянство и усърдие, защото успехите не се подаряват , а се печелят!