ЯНА КАМОВА
РЪКОВОДИТЕЛ

От град Калофер съм.  Завършила съм „Българска филология“ – магистърска степен към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и с дипломна квалификация и преквалификация към Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Пловдивския университет - специализиран, квалификационен курс  „Супервизия при работещите с деца и юноши“. Също така съм завършила и Държавния библиотекарски институт в град София, бакалавър. Ръководител съм на ЦНСТ град Карлово от 2020 година.

Започнах своя професионален път като педагог, минала съм през възпитател и социален работник – имам дълъг стаж в СОНИК СТАРТ – общо 7 години.

Към екипа на СОНИК СТАРТ се присъединих случайно, по това време работих в библиотека и бях решила да направя един съвместен проект с услуга в социалната сфера, тогава този център за настаняване беше в град Калофер и тъкмо 2012 беше създаден, а аз започнах 2013. Проектът така и не се осъществи, но мен ме привлякоха като педагог и така започнах работа с децата. Първоначално работех и в библиотеката и като педагог, но след известно време осъзнах, че повече ми харесва работата в социалната сфера, въпреки че имах дългогодишен опит в библиотеката. Обикнах много лесно работата с децата.

Най-голямото предизвикателство в работата ми е да успея да създам доверителна връзка между мен и децата. Изключително важно е с тях да бъдеш приятел, но и не само – те в твое лице трябва да виждат любовта, подкрепата и одобрението. Също така е важно да им вдъхнеш респекта на родител, защото аз нося отговорност за всички тях. Те знаят, че могат да разчитат на мен и че няма да ги предам.

Децата при мен са с много трудна съдба и именно затова е важно ние възрастните, които работим с тях да сме отдадени, да ги разбираме и подкрепяме, за да се превърнат в самостоятелни личности. Затова смятам, че не всеки може да работи в ЦНСТ – необходимо е да приемаш работата си като призвание и да си отдаден докрай на децата.

Вярвам, че за да си добър ръководител на ЦНСТ трябва да си психически много стабилен, устойчив, защото има моменти, в които от теб зависи спокойствието и насочването на всяко едно дете в градивна посока. Да вдъхновиш и да дадеш кураж на дете, което е предавано не един път е изключително трудно, затова и вярвам, че трябва ние възрастните да сме с правилната ценностна система, за да могат тези деца лесно да се интегрират и да се превърнат в самостоятелни личности.  Любовта е водещото в работата ми!

Семейна съм и много обичам да пътувам и опознавам света около себе си. Децата в работата са също мое семейство, за което мисля 24 часа 7 дни в седмицата.

Като ръководител, основните принципи на работа, които ме водят, за да постигна максимална ефективност са: добър, добронамерен диалог с децата. Да се справя с всички предизвикателства на ежедневието, разбиране индивидуалните потребности на всяко дете. Работя с успешен екип, с който имаме добра комуникация, анализираме заедно проблемите и успехите в работата с децата.

 За мен СОНИК СТАРТ е иновативна социална организация, има позитивно отношение към активното и непрекъснато надграждане на компетенциите и умения на своите служители. Ние сме едно голямо семейство.

Мотото, което е движещата ми сила в живота и работата е: „Остани позитивен и винаги забелязвай доброто в хората“.

МАРИЯ ИВАНОВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Родом съм от  град Сопот, Пловдивска област. Завърших Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски “ със специалност „Социални дейности“. Сфера, с която обвързах своя професионален път, тъй като областта на социалната работа представлява силен интерес за мен. Започнах работа в СОНИК СТАРТ през месец септември 2021 г. като Социален асистент.
Отговарям за изготвянето на отчетната документация. Осигурявам групова и индивидуална работа както и трудотерапия в подкрепа на децата, съдействам на децата за правилно организиране на свободното им време, и участвам във всички дейности на Центъра с цел предоставяне на качествена социална услуга. Най-голямото предизвикателство в работата ми е да успея да създам доверителна връзка между мен и децата. Изключително важно е с тях да бъдеш приятел, но и не само – те в твое лице трябва да виждат любовта, подкрепата и одобрението.

АНЮТА ПОПДОНЧЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ

Възпитателите в ЦНСТ са отговорни за организацията и качественото провеждане на възпитателни консултации с децата, планират и провеждат групова и индивидуална работа, оказват професионална подкрепа за разкриване и насърчаване на специфичните интереси и потребности. Осигуряват индивидуална подкрепа и ръководство на децата. Осигуряват разнообразен и богат по съдържание живот на децата, в рамките на установения режим в Центъра, формират културно поведение, отговорно отношение към ресурсите, имуществото и др. Участват в работата на мултидисциплинарния екип при изготвянето на оценка на потребностите и индивидуален план за грижи за всяко дете. Възпитателите оказват и емоционална и морална помощ и подкрепа на родителите и семействата на всяко дете.

ДИМО НИКОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ
ДОНКА ГЕОРГИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
СТАНИСЛАВА ИСКРОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
ТОТКА КОСТАДИНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ