На 01.06.2013 г. в народно читалище „Иван Вазов“ гр. София на юбилейна пета церемония Димитър Бербатов и неговата фондация обявиха имената на лоареатите за своите годишни награди. Наградени бяха децата с най-високи постижения в областта на изкуствата, науката и спорта. Един от класираните е потребител на ЦНСТ – община Карлово, който успя да се пребори със над 1200 номинирани, като спортен талант. Неговата номинация бе издигната от съучениците му в класа.