По случай международния ден на младежта, децата от ЦНСТБУ-Карлово взеха участие в организираните от Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни уъркшопове, под надслов “Творчеството срещу агресията”. Те  изрисуваха различни тениски и чанти, а всяко дете получи грамота за участие.