Когато възрастта е без значение, когато виждаш радостта в очите на младо и старо, когато чуваш смеха подбуден от детската глъчка, тогава знаеш, че си на правилното място, там където се срещат поколения, но се забавляват еднакво.

Децата от ЦНСТДБУ-Карлово бяха на гости на потребителите на ЦНСТ за пълнолетни с деменция – с. Бегунци, където децата с тяхната глъчка, смях и игри зарадваха възрастните и ги дариха с обич, топлина и незабравими моменти.