Обучения

ПЪРВО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019 ГОДИНА ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ СОНИК СТАРТ

21.05.2019
В периода 08 – 10 май 2019 г. екипи от направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ преминаха специализирано обучение на теми: „Семейна медиация. Иновативен метод за справяне със семейни конфликти. ...

ДАЗД РЕАЛИЗИРА ДВУДНЕВНА СРЕЩА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

21.02.2015
Държавна агенция за закрила на детето реализира двудневна регионална среща за обмяна на опит в рамките на проект „Детство за всички“ в гр.Велинград. Целта на срещата, е да се координират  ...

ЕКИПЪТ НА ЦНСТ – КАРЛОВО РЕАЛИЗИРА ОБМЯНА НА ОПИТ В ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ

21.09.2014 Разходка из Стария град
Популяризиране на добри практики и обмяна на опит се проведе между екипа на ЦНСТ-Карлово и екипите на Младински дом „Малчи Беличеве” и Кризисен център от Любляна , Словения . Посещението ...

ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА НА СОНИК СТАРТ

04.04.2014
Ваканционната програма на СОНИК СТАРТ е разработена според интересите и потребностите на потребителите на всяко едно звено. С настоящата програма екипът на ЦНСТ – Карлово, чрез целенасочени занимания, игри, излети ...

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЕКИПА НА ЦНСТ ЗА 2013 Г.

30.11.2013
март 2013 г: 1. ТРАФИК на жени и деца – институционалното лице и възможностите на администрациите. Мястото на социалните услуги 2. Работа с деца преживели насилие. Симптоми, психо – социална подкрепа на жертви на насилие. Консултиране ...

Обучителна програма за екипа на ЦНСТTraining program for the staff of Family- type Residential Centre for Children

28.08.2013
В периода 4 – 6 юли 2012 г. се проведе въвеждащото обучение на подбрания експертен екип на ЦНСТ – община Карлово, което има за цел да осигури първоначална, обща и специализирана ...

Обучения

28.08.2013
Постигането и поддържането на високо качество на социалните услуги е невъзможно без непрекъснато повишаване на знанията и уменията на екипа. Като стопанска организация, СОНИК СТАРТ ООД инвестира освен в развитието ...