Световният ден за борба с наркотиците, известен още като Международен ден за борба с наркоманията и незаконния трафик на наркотици, се отбелязва всяка година на 26 юни. Отбелязването на Световния ден за борба с наркотиците е важен начин да се привлече общественото внимание към проблема с наркотиците и да се насърчи солидарността и подкрепата за тези, които се борят с този сериозен проблем.

Децата от ЦНСТДБУ – Карлово посетиха организираната от МКБППМН – Карлово изложба на открито под надслов „За един живот без наркотици“, където децата гледаха през симулационни очила за наркотици, които симулират ефекта на дезориентация, включително намалена бдителност, забавено време за реакция, объркване и изкривяване на зрението, вследствие употребата на наркотици.