Популяризиране на добри практики и обмяна на опит се проведе между екипа на ЦНСТ-Карлово и екипите на Младински дом „Малчи Беличеве” и Кризисен център от Любляна , Словения . Посещението се осъществи на 04.09.-06.09.14 г. в Любляна, благодарение на съдействието на Ръководството на „СОНИК СТАРТ”-Управител и Експерт ВОМПК с цел подобряване работата на центровете, увеличаване ефективността и мотивацията на работещите в тях чрез:

  • Използване на добри местни практики

  • Подчертаване на постигнатите резултати от двете страни

  • Използване на конкретни случаи от практиката.

  • Насърчаване обмяната на местен и международен опит.

  • Насърчаване ангажираността на потребители и екипите.

Чрез обмяната на опит и “добри практики” се повиши общата информираност на представителите на екипите относно възможностите за подобряване на работата. Планираните работни срещи в Младински дом и Кризисен център в Любляна създадоха предпоставки за обмяна на полезна информация . Чрез посещенията в техните центрове, екипът на ЦНСТ-Карлово осъзна колко натрупан потенциал и практически опит има като предимство в работата от съответната област пред колегите от екипите в Любляна.

Специалистите от екипа на ЦНСТ-Карлово успяха да разгледат Стария град Любляна, който ги впечатли със своите ренесанс, барок, декорирани врати и арки, разгледаха и Люблянския замък.

Завърнаха се заредени с идеи, емоции, смях, благодарни за възможността да сравнят постигнатите от тях резултати с колегите от Любляна и да се възхитят на старинна Любляна.

Обмяна на опит между екипите

Обмяна на опит между екипите

Люблянския замък

Люблянския замък

Разходка из Стария град

Разходка из Стария град

 

Снимка с потребител и педагогът на Кризисния център в Любляна

Снимка с потребител и педагогът на Кризисния център в Любляна