Децата от ЦНСТ град Карлово посетиха изложбата: “В прегръдката на вечността”, Българо-американска изложба в памет на карловския художник Петър Николов.

Тя бе открита в изложбената зала на детско-юношеския отдел на Общинската библиотека “Д-р Иван Богоров” Карлово. В изложбата взеха участие ученици от Академия Карлово, Даниел Хитков, проф. д-р Лолита Николова.